Crowdfunding i Sverige

Det har blivit allt vanligare med crowdfunding i Sverige och allt fler väljer att antingen investera sina tillgångar, eller hitta investerare via de olika crowdfunding-plattformarna.

Läs mer

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding är ett sätt att finansiera nya projekt med hjälp av en större mängd privatpersoner, en metod som blev populär under 2010-talet, framförallt i USA men senare även i övriga världen. Crowdfunding som i Sverige även kallas gräsrotsfinansiering är byggt på tanken av att bidrag som inte attraherar de stora långivarna kan fortfarande ha en stor målgrupp som är villiga att investera för att göra produkten eller tjänsten tillgänglig.

Crowdfunding för fastighet, kultur eller företag


Allt eftersom investeringsmöjligheter växt runtom världen har det uppstått flera olika former, varianter och nischar, där allt fler vänder sig till crowdfunding inom fastighet för att investera i ekonomisk vinst. Du som investerar välja om du vill fokusera på att gynna innovationer och kultur, skapa vinst och boosta företag genom delägarskap, eller följa den mer unika modellen och investera i Kameos crowdfunding för fastighet. För största möjliga säkerhet vid investeringar är det smart att hitta flera olika alternativ inom olika riskbedömningar för att sprida ut sin portfölj över flera plattformar.

Lånebaserad crowdfunding


Med lånebaserad crowdfunding kan du som privatperson skapa en inkomst som liknar modellen för långivare. Genom att sätta in ett valt belopp som stöd för utvalda ansökningar får du tillbaka avkastningar i summor som är märkbart över sparräntan hos banker. För att detta ska vara gynnsamt för alla parter brukar det dock tillkomma en mindre administrationsavgift från plattformen.

Vanliga plattformar

  • Kameo.se – Svensk tjänst som arbetar mot fastighetsinvesteringar

Delägarbaserad crowdfunding


Delägarbaserad crowdfunding kan i många fall efterlikna aktiemarknaden, med stor skillnad i att många företag som annonserar med crowdfunding i stunden inte är börsnoterade. Med denna metod kan du köpa in dig som delägare, oftast med vinstutdelning utifrån företagets intäkter eller genom att sälja utdelade aktier efter ett tag.

Vanliga plattformar:

Donationsbaserad Crowdfunding


Donationsbaserad crowdfunding är den ursprungliga modellen som skapades för att finansiera kreativa projekt som mobilapplikationer, tv-spel och nytänkande innovationer. Med denna typ är det vanligt att annonsörer erbjuder förmån eller kompensation vid investering, men inget krav ställs på ersättning.

Vanliga plattformar

Lagar om crowdfunding i Sverige

Det har under senare år blivit allt vanligare med Crowdfunding i Sverige, och ett flertal regleringar har tillkommit för att förtydliga plattformarnas ramar i de befintliga köplagarna. All crowdfunding från Sverige måste förhålla sig till marknadsföringslagen (2008:486) som motverkar marknadsföring av olagliga eller reglerade produkter, som exempelvis cigaretter och tobak.

Tyvärr finns det på vissa plattformar bedrägerier, framförallt på crowdfunding-sidor där projekt kan sättas upp utan screeningprocess. När crowdfunding når ut till ett flertal länder runtom världen blir det svårt för polis att agera på anmälningarna. Skulle annonsören vara bosatt i Sverige tillämpas däremot samtliga lagar om köp och marknadsföring.