Bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrätt är en boendeform som har funnits sedan slutet av 1800-talet. Det är en upplåtelseform där man äger rätten att bruka en lokal eller bostadslägenhet under en obegränsad tid.

Läs mer

När man köper en bostadsrättslägenhet så äger man inte själva fastigheten, men däremot äger man en andel i bostadsrättsföreningen som i sin tur äger fastigheten. Tänk på att din bostadsrätt och eventuella olycksfall inte nödvändigtvis täcks av din vanliga hemförsäkring. Läs mer om hemförsäkring för bostadsrätt här.

Upplåtelse av bostadsrätt

Det är endast bostadsrättsföreningar som har rätt att upplåta till bostadsrätt. När föreningen har upplåtit ett antal bostadsrätter så kan de fritt överlåta bostadsrätter. Detta brukar kallas för att sälja bostadsrätt eller köpa bostadsrätt, vilket egentligen är ett felaktigt uttryck.

Att sälja en bostadsrätt innebär ju egentligen att man upplåter rätten att nyttja lägenheten tills vidare. Att upplåta och överlåta bostadsrätter är något som finns reglerat i lag och då gäller Bostadsrättslagen SFS 1991:614 som finns att hitta på riksdagen.se.

Hyresrätt till bostadsrätt

På senare tid har det blivit allt vanligare att hyresrätter ombildas till bostadsrätter eftersom man bildar en helt ny bostadsrättsförening som köper ut den tidigare hyresvärden. För att göra en sådan ombildning krävs det bland annat att minst 2/3 av alla hyresgäster som bodde i fastigheten innan ombildningen skriftligen godkänner föreningens planer på ombildning.

I vissa fall, framförallt när det gäller allmännyttans fastigheter, så krävs även godkännande av respektive läns länsstyrelse. Den eller de hyresgäster som inte vill köpa in sig har rätt att bo kvar i hyresrätt med oförändrade rättigheter även fastän resten av lägenheterna i huset blivit nybildade bostadsrätter, eftersom föreningen enligt lag måste överta alla skyldigheter som hyresvärd.

Att äga en bostadsrätt

Anledningen till att man väljer att köpa bostadsrätt är framförallt att man har ett ökat inflytande som bostadsrättsinnehavare jämfört med att vara hyresgäst. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan lämna förslag, eller en motion, till den årliga föreningsstämman och om förslaget får majoritet, alltså att tillräckligt många stödjer förslaget blir detta verklighet.

Detta kan röra boendemiljö, service, renovering eller andra boendefrågor. Naturligtvis kan förslaget medföra en kostnadshöjning vilket medför att månadsavgiften måste höjas, men möjligheten att kunna påverka sitt boende är värt mycket för många.