Hemförsäkring för bostadsrätt

Om du är på väg eller funderar på att köpa en bostadsrätt är det viktigt att börja tänka på försäkring om du inte redan gjort det. Olika typer av försäkringar täcker olika saker, och det är viktigt att ha koll på skillnaderna och vilka olika försäkringar du behöver.

Läs mer

Hemförsäkring

Oavsett vilken boendeform du har – hyresrätt, bostadsrätt eller villa – behöver du en hemförsäkring. Hemförsäkringen ger ett grundskydd för ditt hem och dina ägodelar. Även andra grundläggande försäkringar ingår, som reseskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd och rättsskydd. För hyresrätter täcker hemförsäkringen skador på själva lägenheten – i en bostadsrätt behöver du en separat försäkring för att täcka detta. Läs mer om hemförsäkringar hos Konsumenternas.se.

Teckna hemförsäkring för bostadsrätt

Om du bor i en bostadsrätt behöver du alltså både teckna hemförsäkring och en tilläggsförsäkring för bostadsrätt, för att täcka skador på själva lägenheten. Hos vissa försäkringsbolag ingår denna tilläggsförsäkring i hemförsäkringen, så till exempel hos Watercircles. Att teckna hemförsäkring med skydd för bostadsrätt på köpet gör alltså att du får färre olika försäkringar att tänka på och betala för. Detta ger en ökad trygghet och förenklar administrationen i vardagslivet.

Separat bostadsrättsförsäkring

Om din hemförsäkring inte inkluderar en bostadsrättsförsäkring behöver du se över vad du behöver göra själv. Vissa bostadsrättsföreningar tecknar kollektiva bostadsrättsförsäkringar för alla medlemmar – då behöver du inte göra något själv. Det är viktigt att komma ihåg att du har ett omfattande ansvar för din lägenhet i en bostadsrättsförening, och om det uppstår skador i den kan du bli skyldig stora summor pengar för underhåll och reparationer. Läs mer om bostadsrättsförsäkringar på Konsumenternas.se.

Ingår olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen?

Mycket ingår i en vanlig hemförsäkring, även saker som inte har direkt med ditt hem att göra. En vanlig olycksfallsförsäkring ingår dock inte, så om du vill vara försäkrad vid personskador, sjukhuskostnader, bestående men och så vidare, behöver du teckna en separat olycksfallsförsäkring. Det kan inte minst vara viktigt när du köpt en bostadsrätt och ska renovera eller flytta – aktiviteter där det lätt inträffar olyckor.

Teckna olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring behöver inte vara dyr, och för en liten månadskostnad kan du känna dig ekonomiskt skyddad vid eventuella olyckor som leder till personskador och sjukvård. Hos ett försäkringsbolag som Watercircles kan du läsa mer om vad som ingår i en olycksfallsförsäkring och själv räkna ut ditt månadspris baserat på olika faktorer. Vill du läsa mer om vad en olycksfallsförsäkring innebär och vanliga frågor och svar kan du vända dig till den oberoende upplysningssidan Konsumenternas.se.

Andra försäkringar

Hemförsäkringen täcker som sagt mycket, men det finns många saker som du behöver särskilda försäkringar för. Hos Konsumenternas.se kan du läsa mer om olika typer av försäkringar och göra jämförelser mellan olika försäkringsbolag för att hitta ett som passar dig. På vår sida om fritidshus kan du läsa mer om fritidshusförsäkring, men det finns även speciella försäkringar för allt från bilar och båtar till katter och hundar. Kort och gott, allt som du äger och vill ha ett ekonomiskt skydd för kan det vara anledning att teckna en försäkring för.