Andrahandskontrakt

Vad är andrahandskontrakt?

Man kan hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Det kan vara smart ifall man till exempel ska plugga eller jobba på annan ort under en begränsad tid och vill ha kvar sin bostad under tiden. Då kan man låta någon annan hyra bostaden så slipper man dubbla hyror.

Läs mer

När man hyr ut sin bostadsrätt så skriver man ett andrahandskontrakt med den nya hyresgästen. Med detta kontrakt har han eller hon rätt att använda bostaden under den avtalade hyresperioden mot att han eller hon betalar hyra.

Andrahandskontrakt – regler

Andrahandskontrakt ska innehålla följande:

  • Avtalsparterna (hyresgästen och hyresvärden).
  • Hyran.
  • Hyrestiden (avtalstiden).
  • Eventuell rätt att använda andra utrymmen (vindsförråd, garage etc.).
  • Övriga detaljer som till exempel el, möbler, städning, sophämtning och försäkring.

För att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det att man får bostadsrättsföreningens godkännande först.

Hyra - Andrahandslägenhet

Hyran för en andrahandsbostad får inte vara oskäligt hög i förhållande till vad som kan anses som normal hyra för en likvärdig lägenhet på orten. Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand tjänar alltså inte särskilt mycket på affären. Däremot kanske man tjänar en del på att slippa betala hyra för en bostad som man ändå inte nyttjar och bor i. Man får naturligtvis ta ut en summa varje månad ifall man hyr ut lägenheten eller huset möblerat. Det är lika vanligt att man hyr ut en möblerad lägenhet som en omöblerad.

Säga upp hyresavtal

Man bör säga upp ett hyresavtal för en bostad i andra hand skriftligt. Uppsägningstiden börjar räknas från närmast följande månadsskifte och kan inte vara längre än tre månader (även om annat avtalats). Hyresvärden har rätt att säga upp en hyresgäst enligt den avtalade uppsägningstiden. Beror uppsägningen på att man inte har betalat hyran i tid, ska man skriftligen bli underrättad om att man riskerar att bli uppsagd, om man inte betalar inom tre veckor.

Hyra ut del av bostad

Man kan även hyra ut en del av en bostad, till exempel ett rum som man inte använder. Hyresgästen är då inneboende hos dig. Den som är inneboende i någon annans bostad har i princip samma rättigheter som den som hyr en lägenhet i andra hand. Man skriver ett hyresavtal liknande som det man skriver för att hyra ut bostaden i andra hand.

Avtal för inneboende

Det är viktigt att man i avtalet reglerar vem som ska städa gemensamma utrymmen och hur man gör med kostnaderna för el, Internet, tv och försäkring. Precis som när det gäller att hyra i andra hand så får hyran för ett möblerat rum inte vara proportionellt påtagligt högre än den summa hyresvärden betalar för hela bostaden.

Om man misstänker att man betalar för hög hyra ska man, senast tre månader efter det att avtalet har slutat gälla, vända sig till Hyresnämnden och kräva tillbaka en del av den betalda hyran.

Det gäller oavsett om man hyr en bostad i andra hand eller om man är eller har varit inneboende hos någon. På riksbyggen.se kan du läsa mer om regler och villkor för andrahandsuthyrning.


Elektronisk signering av hyresavtal

Genom elektronisk singering kan du på ett snabbt, smidigt och säkert sätt signera avtal och kontrakt som hyresvärd eller hyresgäst. Genom att signera avtal och kontrakt via digital signering kan du vara säker på att du alltid hittar och kommer åt dokumenten, då dessa förvaras digitalt. Assently erbjuder tjänsten "E-sign" som gör det möjligt att med hjälp av elektronisk signering smidigt och enkelt ersätta en analog underskrift med en digital underskrift. Besök Assently för att ta del av deras tjänst "E-sign" i dag!