Bostadsrättsförening

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening, BRF, är ett slags företag som har till syfte att upplåta lägenheter med bostadsrätt som de sedan överlåter till andra människor som så att säga köper en bostadsrätt.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen äger själva fastigheten och medlemmarna betalar för att få en viss andel i föreningen, vilket hänger ihop med rätten att utnyttja lägenheten.

Bostadsrättsinnehavare

Som bostadsrättsinnehavare och medlem i bostadsrättsföreningen har man en röstandel på bostadsrättsföreningens årsmöte, årsstämman. Där har man möjlighet till inflytande över vad som ska hända i fastigheten och närområdet.

Som bostadsrättsinnehavare får man även välja, och är själv valbar till bostadsrättsföreningsstyrelsen. Dessutom är man med och bestämmer hur hög avgiften till bostadsrättsföreningen ska vara. I en bostadsrättslägenhet betalar man nämligen ingen hyra, istället betalar man månadsvis en avgift till bostadsrättsföreningen för att få nyttja lägenheten.

Avgift - Bostadsrätt

Bostadsrättsavgiften finansierar det gemensamma underhållet av fastigheten och de lån som bostadsrättsföreningen eventuellt har tagit. Varje år avsätts en del pengar till varje lägenhets reparationsfond. Ur den fonden får bostadsrättsinnehavaren begära att få pengar när han eller hon vill renovera lägenheten, till exempel måla om, tapetsera om eller sätta in ny kyl och frys.

Bostadsrättsföreningen måste godkänna vissa större ombyggnationer, som förflyttningar av kök, badrum eller stamledningar till annan plats i lägenheten eller ingrepp i fastighetens bärande konstruktion. Andra åtgärder får man som bostadsrättsinnehavare utföra utan att kontakta styrelsen om detta.

Ansvar som bostadsrättsinnehavare

Bostadsrättsinnehavaren tar i och med sitt medlemskap i föreningen på sig ansvaret för att hålla sin bostad i gott skick och underhålla den regelbundet, vilket till exempel innebär att reparera eller byta ut fasta installationer i kök och badrum. Det som bostadsrättsinnehavare ansvarar för kallas inre underhåll, allt annat så kallat yttre underhåll ansvarar medlemmarna gemensamt för.

Bildande av bostadsrättsförening

Juridiskt sett är en bostadsrättförening en ekonomisk förening och det finns reglerat i lag hur föreningen ska agera. Bostadsrättsföreningar har funnits sedan 1800-talet, men bostadsrättslagen instiftades först år 1930 och det var då dagens form av bostadsrätter uppkom.

En bostadsrättsförening kan bildas i samband med att det byggs nya lägenheter eller radhus. Lägenheterna i dessa fastigheter blir då automatiskt bostadsrätter. Men man kan även skapa bostadsrätter genom att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Då krävs det att en majoritet, två tredjedelar av hyresgästerna, är för en ombildning. De som väljer att stå utanför ombildningen får fortsätta att bo kvar i sina lägenheter och hyra dessa av föreningen, så de är fortfarande vanliga hyresgäster.

bolagsverket.se kan du läsa mer om hur du gör för att starta bostadsrättsförening.

Bostadsrättsförening
– Regler

Det finns många regler som bostadsrättsföreningar måste följa. Till exempel måste ordet bostadsrättsförening ingå i namnet på föreningen. Redovisningen av föreningen ska ske enligt årsredovisningslagen och det krävs även att föreningen upprättare en förvaltningsberättelse varje år. Läs mer om årsredovisningslagen på riksdagen.se.

Självklart krävs det också att lägenheterna och fastigheten följer de lagar och regler som till exempel ställs i brandskyddslagen, plan- och byggnadslagen och enligt Boverkets byggnadsregler.

Tvättstuga bostadsrättsförening

Varje bostadsrättsförening behöver en tvättstuga. I ett flerfamiljshus där många av de boende inte har möjlighet att tvätta i den egna lägenheten ställs vissa krav på den utrustning som finns i tvättstugan. En del bostadsrättsföreningar behöver dessutom flera tvättstugor för att täcka behovet av tvättmöjligheter för föreningens alla medlemmar. Tvättstuga.se erbjuder allt det som en BRF behöver för sin tvättstuga. Läs mer om vad som krävs av den utrustning som ska klara många körningar, och ibland stora mängder med tvätt.

Tvättmaskin bostadsrättsförening

Tvättstuga.se finns ett stort utbud av tvättmaskin för bostadsrättsförening. Kraven på dessa professionella tvättmaskiner är flera; de behöver vara snabba och robusta och ha en så låg driftkostnad som möjligt. Genom att köpa fastighetstvättmaskin från en bra och pålitlig leverantör som också erbjuder lösningar för att reducera el- och vattenförbrukning, finns mycket att vinna. Välj tvättmaskin till bostadsrättsförening med omsorg.

Torkskåp bostadsrättsförening

Möjliggör för BRF-medlemmarna att låta sin tvätt torka med ett robust och ordentligt torkskåp. Bostadsrättsförening, förskola, industrier och andra verksamheter använder alla torkskåp för att få tvätt som torkar snabbt. Flera modeller av torkskåp för bostadsrättsförening finns hos Tvättstuga.se, där finns både små och stora torkskåp för att passa ert utrymme. Se till att erbjuda era medlemmar ordentliga torkmöjligheter.

Tvättstuga bostadsrättsförening

Med jämna mellanrum kan din bostadsrättsförening behöva utföra renovering av tvättstuga. Ibland kan det röra sig om mindre uppfräschningar, och i andra fall om totalentreprenader. Maskinerna går under många av dygnets timmar, vilket så småningom ger upphov till ett behov av att renovera tvättstuga. Tvättstuga.se erbjuder renovering hos bostadsrättsföreningar, och gör det dessutom utifrån skräddarsydda lösningar där även energi- och kostnadsbesparing ingår i konceptet.