z Fastighetsförvaltning och fastighetsjobb | Bostadsvärderaren

Fastighetsförvaltning & fastighetsjobb

Varje fastighet behöver någon som förvaltar fastigheten och ser till att den hålls i ett bra skick för att stå sig lång tid framöver.

Läs mer

Vad är fastighetsförvaltning?

Fastighetsförvaltning är ett övergripande begrepp som innefattar allt det underhåll och den drift som exempelvis bostadsrättsföreningar, eller andra kommersiella eller industriella fastigheter, behöver genomgå för att upprätthålla en optimal och effektiv funktion. Det är också det arbete som krävs för att fastighetens värde inte ska sjunka.

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Ägare av fastigheter har inte alltid möjlighet att själv förvalta sina fastigheter. Därför anlitar de en person som ansvarar för att fastigheten förvaltas i enlighet med fastighetsägarens önskemål. En fastighetsförvaltares arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

  • Löpande och planerat underhåll av byggnaden
  • Övervakning av fastighetens energibesparing och säkerhet
  • Ansvar för sanering vid exempelvis fukt och mögel
  • Förberedande inför agerande vid nödsituation
  • Ansvar för tekniska installationer såsom hissar, värmesystem och ventilationer.

Olika delar inom fastighetsförvaltning

Inom fastighetsförvaltning finns det flera områden att specialisera sig inom. Många skaffar sig specialistkunskaper inom ett område och en del väljer att bygga på sina kunskaper ytterligare under sin yrkeskarriär. Den som vill ta ett fastighetsjobb kan alltså välja att inrikta sig på någon av dessa olika delar inom fastighetsförvaltning.

Administrativ förvaltning

Som fastighetsförvaltare med kunskaper inom administration, fungerar du som fastighetsägarens högra hand och jobbar med frågor som berör fastighetens hyresgäster. Det kan bland annat vara uppgifter såsom kontraktskrivning, aviseringar eller hyresförhandlingar.

Ekonomisk förvaltning

Om du är utbildad fastighetsekonom kan du jobba med fastighetens ekonomiska delar. I arbetsuppgifterna ingår delar som fakturering, bokslut, budgetering och löpande ekonomiska analyser. Du rapporterar direkt till fastighetsägaren och följer upp ditt arbete kontinuerligt.

Teknisk förvaltning

När du jobbar med teknisk förvaltning har du ett övergripande ansvar för bland annat skötsel och tillsyn samt underhåll och installationer. Du ansvarar för portar, hissar, teknisk utrustning m.m. och ser helt enkelt till att upprätthålla standarden på fastigheten och dess lokaler i sig.

Fastighetsjobb

Letar du efter jobb inom fastighetsbranschen? På fastighetsjobb.nu finns mängder av lediga fastighetsjobb, både för dig som söker jobb som fastighetsförvaltare eller andra jobb inom branschen. På ledigajobb.se kan du söka jobb inom fastighetsförvaltning och fastighetsekonomi där du dessutom kan söka många av jobben helt utan CV och personligt brev. Det finns lediga fastighetsjobb att söka, oavsett om du är specialiserad inom administrativ, ekonomisk eller teknisk fastighetsförvaltning.